Kennisgeving voor de rouwkaart

Algemeen

Heden overleed …. In liefde gedenken wij…. In alle rust is overleden mijn/onze…. Strijdbaar tot het einde overleed …… Verslagen staan wij stil bij het overlijden van … Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Groot is het verdriet na het overlijden van mijn……. In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze…. Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze… Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze…. In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze….. Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze ….. Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze….. Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze….. Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze… Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze… Na een schitterend leven is overleden mijn/onze ….. Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze…. Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze…… Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze…. Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….. Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze…… Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze…. Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven. Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze….. Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze……. Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze…… Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze….. Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten. Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze….. Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze …. Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze….. Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze ….. Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…… In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze….. Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze….. Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze…. In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden. Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze…. Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze….. Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze …… Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze……. Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze ….. Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze …. Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze….. Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg. Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze ….. Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze …. Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze ….. Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze….. Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze……. Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze… Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…… Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze……. Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze…… Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde. Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze…..  

Bedroefd

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze …… Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze….. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan…… Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach om haar lippen tevreden terugkijkend, van ons is heengegaan mijn/onze…. Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden mijn/onze …. Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …. Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Diep bedroefd maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het (onverwachte) overlijden van mijn/onze…… Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van mijn/onze….. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis ……. is heel rustig van ons heengegaan/is overleden mijn/onze….. Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verpleeghuis…… delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden mijn/onze……  

Verdrietig

Verdrietig zijn wij, nu ………. Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze….. Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van …. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze…… Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…… Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze….. Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is overleden mijn/onze…. Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen. Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze …. Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…. Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze …….. is overgegaan in dierbare herinneringen. Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze …. Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …. Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze….. Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze….. In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze …. Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze …. Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze …… Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze ….. Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …… Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …. Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …… Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze …… Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze…. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze……. Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van… Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze…… Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …. Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in ……. geheel onverwacht overleden mijn/onze ……. Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze….. Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze…..  

Na een ziekbed

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze…. Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze…. Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze… Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ……… Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van……. Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze….. Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze…. Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze…. Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…. Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze…. Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze……… Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…… Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze ……. Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze….. Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze….. Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze…… Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze…… Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze …. Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze….. Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van … jaar afscheid genomen. Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze ….. Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten overleden mijn/onze… Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze …… Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden … Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze….. Na bijna  …… weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze…. Na een gelukkig leven, waaronder ..  gelukkige huwelijksjaren, is door een kortstondige, meedogenloze ziekte een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…. Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen. Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze…… Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven. Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft hij/zij moeten capituleren voor een niet te beïnvloeden progressieve ziekte. Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze…. Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven. Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde. op ..-..-20xx. overleed mijn/onze……. Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze ….. Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze…… Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze…. Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze…. Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze….. Tot onze grote verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde gekomen aan het leven van mijn/onze….. Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….. Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze…. In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven is van ons heengegaan mijn/onze Op 00-00-2… is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze….. Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze….. Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze…… Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze……. Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze …… Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze……. Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze….. Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….. Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze ….. Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze ……. Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van …. Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van …. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan ….. Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden .. Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze……. Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge  heengaan van mijn/onze… Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze….. Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze….. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze…. Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van …. Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze…. Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze…… Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan mijn/onze …. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze….. Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze….. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van ….. Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze….. Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze….. Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze….. Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze….. Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…. Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze….. Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze…. Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze….. Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij/zij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan mijn/onze……. Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze….. Crematoria in de regio Algemene informatie Crematorium Rotterdam Crematorium Schollevaar Crematorium Beukenhof Crematorium Essenhof Crematorium De Ommering Crematorium Hofwijk Crematorium Laurentius Begraafplaatsen in de regio Algemene informatie Begraafplaats Hofwijk Begraafplaats Crooswijk Begraafplaats Oud Kralingen R.K. Begraafplaats St. Laurentius Zuiderbegraafplaats Begraafplaats Charlois Begraafplaats Oud IJsselmonde Begraafplaats Schollevaar Begraafplaats Barendrecht Begraafplaats Den Ouden Dijck Begraafplaats Heerjansdam Begraafplaats Rhoon Begraafplaats Poortugaal Begraafplaats Oudeland Begraafplaats Pernis Begraafplaats Zwijndrecht Begraafplaats Munnikensteeg Achterambacht Begraafplaats Vredehof Begraafplaats Essenhof Begraafplaats Beukenhof Begraafplaats Holy Begraafplaats Essehof

Na een ongeval

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze…. Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze…. Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze….. Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze…. Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze….. Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ….. kwijtgeraakt. Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze… Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze….. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze …….. Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze….. Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in  …….. (plaats) om het leven is gekomen mijn/onze…… Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze….. Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze…… Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze….. In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze… Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.

Religieus

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze….. De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze…… Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze….. In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze…. In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze…… In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze…. Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze………… God heeft Thuisgehaald mijn/onze….. Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze…… Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze….. De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…… In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze….. Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze….. Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze…. Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze…… Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden mijn/onze….. Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze…… Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze…. Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze…. Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze…. Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze… In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze…… Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze…. Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze…… Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze…. Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze…. De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze….. Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze… In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze…. Op ..-..-…. is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze….. Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze…. Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze…. In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze…… Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze …… Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ……… Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze…. Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze …… Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 00-00-20xx. is overleden mijn/onze …… In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze …. Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze….. Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ..jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer. In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze…… Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze…. In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze….. Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze…. De “Grote Baas” heeft hem geroepen. Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze….. …………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar. Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft …. Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan. Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ….. (naam) gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen. Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze…… Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze…..

Zakelijk

Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega …… Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend …… (naam) Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ……. (naam) Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….. (naam) Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van …. (naam) Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze …. (directeur, collega….) Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega …. (naam) Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ……. (naam) Met eerbied en respect gedenken wij dat op ……. (datum) ons is ontvallen …… Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ….. (naam) Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Het bericht dat onze collega ….. (naam)… is overleden heeft ons diep geraakt. …. (naam) was werkzaam als…… Wij hebben ….. (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij ……. …. (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij… Voor ons was … (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega. Wij zullen zijn/haar vriendelijkheid en enthousiasme missen. Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht. ….. (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had. Gedurende .. jaar heeft … (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming. Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan ……. Voor zijn jarenlange inzet als …. (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. Gedurende 00 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming. Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen. Wij zullen ons ….. (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was. Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn. Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter. Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend. Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven. In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens. Wij verliezen in …… (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als …… met veel plezier en toewijding uitvoerde. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker. Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid. Zijn inspirerende leiding zullen wij missen. Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan. Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor. Zij toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. Ons medeleven gaat uit naar…..