Heilig Sacrament der zieken

Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons is heengegaan mijn/onze……..

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze…

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze…..

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze…

Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door her H. Sacrament der zieken, (rustig) overleden mijn/onze…..

Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der stervenden, rustig overleden mijn/onze…….

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is hij/zij, in vrede en volledige overgave, de poort van de dood doorgegaan.

Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar dierbaren overleden mijn/onze…..