Teksten voor de dankbetuiging

 

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze ...

Voornaam Achternaam

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, 
bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

                                                      Ondertekening

                                                    Plaats, datum

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn/onze …..

Voornaam Achternaam

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn/onze ....

Voornaam Achternaam

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie/begrafenis
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies..

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

zeggen wij u hartelijk dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

In ons verdriet om het heengaan van mijn/onze 

Voornaam Achternaam

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.

Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming die wij mochten

ontvangen na het overlijden van mij/onze

Voornaam Achternaam

kan ik in eerste instantie niets anders doen dan op deze wijze bedanken.
Het heeft mij en mijn familie heel erg goed gedaan te merken dat ...... zo geliefd was.

zo geliefd was.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als
familie ontvingen tijdens zijn/haar ziekbed en bij zijn/haar overlijden.
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost
zijn bij de verwerking van het heengaan van mijn/onze

Voornaam Achternaam

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Voornaam Achternaam

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn/haar verlies te verwerken.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor
de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote
troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.

                                                                       Ondertekening

                                       

Zonder .... (naam) is alles anders. Het doet ons goed zoveel brieven, bemoedigende
woorden, een kus of een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Wij danken u hiervoor hartelijk.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij
ontvingen na het overlijden van mijn/onze.....

Voornaam Achternaam

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

betuigen wij u onze oprechte dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van mijn/onze ....

Voornaam Achternaam

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze…….

Voornaam Achternaam

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk/begrafenis/crematieplechtigheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat …… (naam)
in zijn/haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van mijn/onze….

Voornaam Achternaam

terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel
dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap
en liefde, bloemen en brieven.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in weemoed
en weemoed in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel 
goede herinneringen en heimwee naar een bijzonder mens

Voornaam Achternaam

Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan en in de vorm van steun, 
bloemen, brieven, kaarten en aanwezigheid bij de begrafenis/crematie
hier uiting aan heeft gegeven.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

                                -----------------------------------------------------------------------------------------

Aan allen, die tijdens het ziekbed, het overlijden
en de begrafenis/crematie van mijn/onze…..

Voornaam Achternaam

hun liefdevolle belangstelling en steun aan
ons hebben betoond, betuigen wij onze welgemeende dank.
Uw warmte en medeleven hebben ons hart verlicht in deze droevige tijd.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

                                         -------------------------------------------------------------------------------

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het 
overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij 
iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld. 
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

                                       ----------------------------------------------------------------------------------------

Dankbetuiging voor in de krant

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens 
zijn/haar ziekte en na het overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij/zij bij zo velen geliefd was.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor het overweldigende
aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

Bij deze betuigen wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van mijn/onze…..

Voornaam Achternaam

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk u
allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voornaam Achternaam

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van ...........
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.

Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ................ in zijn leven voor 
zo velen veel heeft betekend.

Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken voor al uw 
medeleven en steun.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw steunbetuigingen na het
overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het
warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de
bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun
voor ons zijn.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen.
Uw medeleven voor en na het overlijden van mijn/onze…..

of

Uw medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn/onze …..

Voornaam Achternaam

en de overweldigende belangstelling bij de begrafenis/crematie,
maken het voor ons heel moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken.
De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote steun voor ons
bij de verwerking van dit grote verlies. Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uw blijken van medeleven, de vele hartelijke reacties,
kaarten en prachtige bloemstukken, ontvangen na het overlijden
en bij de begrafenis/crematieplechtigheid van mijn/onze

Voornaam Achternaam

waren overweldigend. Wegens enorme belangstelling bij de uitvaartdienst en
crematie/begrafenis is het ons niet mogelijk u allen persoonlijk
te bedanken. Het is ons duidelijk geworden dat ……. (naam) niet
alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

                                                                       Ondertekening

-----------------------------------------------------------------------------------------

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. 
Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels deze advertentie.

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme steun die wij hebben 
gekregen na het overlijden van mijn/onze..........

Voornaam Achternaam

De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, brieven, kaarten 
en bloemen hebben ons goed gedaan om deze moeilijke periode door te komen.
Bedankt eenieder die op welke wijze dan ook met ons heeft meegeleefd. 

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                             
 -----------------------------------------------------------------------------------------

Daar de hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van het overlijden van mijn/onze………

Voornaam Achternaam

overweldigend was, zijn wij niet in staat u allen persoonlijk te bedanken.
Uw vele lieve woorden van troost hebben ons enorm gesteund, 
waarvoor onze oprechte dank.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                             

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze….

Voornaam Achternaam

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote
 troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

                                                                       Ondertekening

Plaats, datum                                                             

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

Door de overweldigende belangstelling op de dag van de begrafenis/crematie 
is het mogelijk dat we niet iedereen persoonlijk een bedankkaart hebben gestuurd. 
Wilt u deze dankbetuiging dan als zodanig beschouwen.

                                                                       Ondertekening  

Plaats, datum                                                             

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken
van medeleven na het overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons diep geroerd 
en getroost. Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder 
persoon .... (naam), niet alleen voor ons, maar ook voor vele is geweest.

                                                                       Ondertekening  

Plaats, datum