Na een ongeval

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze….

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze….

Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze…..

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze….

Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze…..

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ….. kwijtgeraakt.

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze…

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze…..

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze ……..

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze…..

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in  …….. (plaats) om het leven is gekomen mijn/onze……

Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze…..

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze……

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze…..

In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze…

Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden.