Algemeen

Heden overleed ….

In liefde gedenken wij….

In alle rust is overleden mijn/onze….

Strijdbaar tot het einde overleed ……

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van …

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn…….

In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze….

Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze…

Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze….

In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze…..

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze …..

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze…..

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze…..

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…

Na een schitterend leven is overleden mijn/onze …..

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze….

Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze……

Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze….

Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…..

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze……

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze….

Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven.

Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze…..

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze…….

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze……

Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze…..

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze…..

Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze ….

Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze…..

Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze …..

Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze……

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze…..

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…..

Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze….

In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze….

Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze…..

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze ……

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze…….

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze …..

Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ….

Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze…..

Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze …..

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ….

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze …..

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze…..

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze…….

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze…

Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze……

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze…….

Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze……

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde.

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze……

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze…..