Verzorging en opbaring

Verzorging van de overledene

De verzorging van de overledene kan plaatsvinden daar waar de familie dit wenst. Vindt het overlijden thuis plaats dan kan de verzorging, het wassen en kleden van de overledene, thuis plaatsvinden. Wilt u daarbij helpen of geholpen worden dan is dit natuurlijk mogelijk.

Vindt de verzorging niet thuis plaats, dan is het uitvaartcentrum de plaats waar de overledene naar toe wordt gebracht en waar de verzorging plaatsvindt. Ook hier kunt u als familie bij zijn.

Opbaring in het woonhuis

Om op ieder moment van de dag bij de overledene te kunnen zijn kan veel ondersteuning geven bij het rouwproces. Om die reden kunt u kiezen voor een thuisopbaring.

Kiest u ervoor om de overledene niet direct in de kist op te baren, dan is het mogelijk om op bed met een bedkoeling te worden opgebaard. Voor veel mensen is dit een natuurlijke manier van opbaren. Op een nader te bepalen tijdstip wordt  de overledene in de kist gelegd. Dit kan eventueel op de dag van de uitvaart zijn. Wanneer u kiest voor een thuisopbaring komen wij dagelijks langs om een controle uit te voeren.

Opbaring in een uitvaartcentrum

Wilt u niet dat de overledene thuis wordt opgebaard, dan kan dit in een uitvaartcentrum dat hier speciaal voor is ingericht. Hier kunt u familie en vrienden de gelegenheid geven om afscheid te nemen en te condoleren. Er zijn ook uitvaartcentra die zogenaamde 24-uurs-kamers hebben. Dit betekent dat u als familie een sleutel krijgt waardoor u op ieder moment van de dag een bezoek kan brengen aan de overledene.


Geen rouwbezoek

Wanneer het de wens is dat er geen gelegenheid komt voor bezoek dan verblijft de overledene tot de dag van de uitvaart in een koeling van een uitvaartcentrum of crematorium. De overledene kan natuurlijk ook thuis worden opgebaard zonder dat er rouwbezoek plaatsvindt.


Afscheid nemen voor een plechtigheid

Het komt regelmatig voor dat men voor de afscheidsplechtigheid gelegenheid wil geven om afscheid te nemen. Zo kan voorafgaand aan de kerkdienst of de crematieplechtigheid voor een bepaalde tijd de kist worden geopend, zodat de familie en belangstellenden deze gelegenheid wordt gegeven.

Het sluiten van de kist

Na het laatste afscheid wordt de kist gesloten. Wij stellen de familie altijd voor dit gezamenlijk te doen of hierbij aanwezig te zijn. Een moeilijk, maar waardevol moment.