Begraafplaatsen

Algemene informatie begraven

In Rotterdam en omstreken zijn meerdere begraafplaatsen. Allen met eigen bepalingen, tarieven en mogelijkheden. Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen en die in bezit van een kerkgenootschap of particulier. Hier vindt u de meest bekende en gebruikelijke begraafplaatsen uit de regio met enige beknopte informatie. De vermelde tarieven zijn indicatief. Voor gespecifeerde informatie kunt u contact met ons opnemen of met de betreffende beheerder. Tijdens de uitvaartbespreking wordt ook besproken in wat voor soort graf de overledene begraven gaat worden. U kunt hierbij kiezen uit een algemeen graf, een huurgraf of een koopgraf.    Algemeen graf Een algemeen graf is een grafruimte waarin meerdere overledenen worden begraven. Wie dat zijn, bepaalt uitsluitend de beheerder van de begraafplaats. De overledenen zijn dan ook vrijwel nooit familie van elkaar. De graftermijn van deze graven is, na het verlopen hiervan, niet te verlengen. Ook het plaatsen van een gedenksteen op een algemeen graf is vrijwel altijd gebonden aan vaste maten.  Eigen graf/huurgraf Een huurgraf (ook wel eigen graf genoemd) is een grafruimte waarop een uitsluitend recht geldt. Deze graven kunnen uitgegeven worden voor het begraven van één of meerdere overledenen. De rechthebbende op dit graf bepaalt dan ook wie daarin begraven wordt. Veelal worden deze graven gehuurd voor personen die bij elkaar begraven willen worden. Men spreekt dan ook wel over een “familiegraf”. De graftermijn van deze graven is, na het verlopen hiervan, in de meeste gevallen steeds met vijf of tien jaar te verlengen. Gedenksteen Het plaatsen van een gedenksteen op een particulier graf geeft u meer vrijheid wat betreft de maten van de gedenksteen, zij het dat de begraafplaatsen wel minimale en maximale afmetingen voorschrijven.  Koopgraf voor onbepaalde tijd Een koopgraf is een grafruimte die voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Men spreekt hier ook wel over een bijzonder graf. Het graf wordt eigendom van de koper en zijn/haar erfgenamen. Dit soort graven wordt echter nog maar op een beperkt aantal begraafplaatsen in Nederland uitgegeven.  

Algemene Begraafplaats Barendrecht

Algemene Begraafplaats Barendrecht Scheldestraat 3 2991 AJ Barendrecht 0180 532266 Aula voor plechtigheid en condoleren: ja Capaciteit plm.: 150 Zitplaatsen plm.: 120 Op deze begraafplaats is het per januari 2019 weer mogelijk te begraven in een nieuw familiegraf Algemene graven worden alleen uitgegeven op begraafplaats Den Ouden Dijck in Barendrecht. Enkele tarieven (2023); Familiegraf, 2 overledenen, tijdsduur 20 jaar, incl. onderhoud € 3.140,00 Familiegraf, 3 overledenen, tijdsduur 20 jaar, incl. onderhoud € 4.005,00 Grafrechten (begraven) € 960,00 Familiegraf, 2 overledenen, onbepaalde tijd, incl. onderhoud € 15.310,00 ​Familiegraf, 3 overledenen, onbepaalde tijd, incl. onderhoud € 19.590,00 Grafrechten (begraven) € 960,00 Zaterdagtoeslag  voor 12.00 uur € 475,00 Zaterdagtoeslag na 12.00 uur € 575,00 Onderstaande tarieven zijn voor het gebruik van de aula op de begraafplaats, in commercieel beheer.  Gebruik aula voor plechtigheid en/of condoleren; Huur aula voor max. 1 uur € 380,00 Huur aula voor max. 1 1/2 uur € 555,00 Huur aula voor max. 2 uur € 730,00 Per 1/2 uur extra € 175,00   Bedieningskosten voor consumpties; tot 25 pers. per uur € 73,00 tot 75 pers. per uur € 150,00 vanaf 75 pers. per uur € 225,00 Gebruik uitvaartcentrum Alleen gebruik van de koeling per dag € 117,50 Half uur familiebezoek of vertrek met familie € 92,00 Condoleancebezoek 60 min. € 250,00 toeslag zon- of feestdagen € 60,00 Huur 24-uurs kamer Huur max 5 dagen € 800,00 Iedere volgende dag of gedeelte ervan € 165,00 Vertrek met familie € 92,00