Verslagen

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze…..

Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van ….

Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden mijn/onze…..

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze….

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze……

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze…..

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze …..

Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ….

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze…..

Met machteloosheid en intens verdriet, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze ….

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van mijn/onze……