Na een ziekbed

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze….

Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze….

Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze…

Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ………

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van…….

Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…..

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze….

Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze….

Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze….

Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze….

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze………

Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze……

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze …….

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze…..

Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze…..

Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze……

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze……

Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze ….

Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze…..

Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van … jaar afscheid genomen.

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze …..

Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten overleden mijn/onze…

Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze ……

Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden …

Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze…..

Na bijna  …… weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze….

Na een gelukkig leven, waaronder ..  gelukkige huwelijksjaren, is door een kortstondige, meedogenloze ziekte een einde gekomen aan het leven van mijn/onze….

Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen.

Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze……

Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven.

Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft hij/zij moeten capituleren voor een niet te beïnvloeden progressieve ziekte. Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze….

Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven.

Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde.
op ..-..-20xx. overleed mijn/onze…….

Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze …..

Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze……

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze….

Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze….

Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze…..

Tot onze grote verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…..

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…..

Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze….

In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven is van ons heengegaan mijn/onze

Op 00-00-2… is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze…..

Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze…..

Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze……

Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze…….

Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ……

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…….

Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze…..

Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…..

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze …..

Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze …….

Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van ….

Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van ….

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan …..

Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden ..

Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze…….

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge  heengaan van mijn/onze…

Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden

Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze…..

Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze…..

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze….

Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van ….

Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze….

Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze……

Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan mijn/onze ….

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze…..

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…..

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van …..

Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze…..

Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze…..

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze….

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze…..

Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze….

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze…..

Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….

Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij/zij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan mijn/onze…….

Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze…..

Crematoria in de regio
Algemene informatie
Crematorium Rotterdam
Crematorium Schollevaar
Crematorium Beukenhof
Crematorium Essenhof
Crematorium De Ommering
Crematorium Hofwijk
Crematorium Laurentius

Begraafplaatsen in de regio
Algemene informatie
Begraafplaats Hofwijk
Begraafplaats Crooswijk
Begraafplaats Oud Kralingen
R.K. Begraafplaats St. Laurentius
Zuiderbegraafplaats
Begraafplaats Charlois
Begraafplaats Oud IJsselmonde
Begraafplaats Schollevaar
Begraafplaats Barendrecht
Begraafplaats Den Ouden Dijck
Begraafplaats Heerjansdam
Begraafplaats Rhoon
Begraafplaats Poortugaal
Begraafplaats Oudeland
Begraafplaats Pernis
Begraafplaats Zwijndrecht
Begraafplaats Munnikensteeg
Achterambacht
Begraafplaats Vredehof
Begraafplaats Essenhof
Begraafplaats Beukenhof
Begraafplaats Holy
Begraafplaats Essehof