Verdrietig

Verdrietig zijn wij, nu ……….

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze…..

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze……

Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze……

Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze…..

Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is overleden mijn/onze….

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen.

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze ….

Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….

Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze …….. is overgegaan in dierbare herinneringen.

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze ….

Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ….

Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…..

Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze…..

In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze ….

Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze ……

Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze …..

Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ….

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ……

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze……

In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze ……

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze….

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze…….

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van…

Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze……

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ….

Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in ……. geheel onverwacht overleden mijn/onze …….

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze…..

Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze…..