Wat te doen na een overlijden


Wat te doen na een overlijden?
1. Bel de huisarts
De administratieve gang van zaken na een overlijden begint bij het vaststellen dat iemand daadwerkelijk overleden is. Dit dient te worden gedaan door een arts. Bel in eerste instantie uw eigen of dienstdoende huisarts. In een ziekenhuis of zorginstelling is vaak een arts aanwezig.

De arts tekent een verklaring van overlijden. Deze bestaat uit twee delen. Op deel A, dat openbaar is, wordt de naam van de overledene vermeld, evenals de geboorte- en overlijdensdatum. Deel B, bestemd voor de statistieken en niet openbaar, bevat dezelfde gegevens, en daarnaast de doodsoorzaak.

2. Neem contact op als het overlijden is vastgesteld
In overleg met u wordt de wenselijke zorg gedaan (zoals verzorging van de overledene en/of de overbrenging) en een afspraak gemaakt om de uitvaart in alle rust te gaan bespreken. Dit hoeft niet meteen maar kan op een later tijdstip plaatsvinden zodat iedereen aanwezig kan zijn. 

3. Aangifte van overlijden
Nadat een arts en wij zijn ingeschakeld, is het belangrijk dat de overheid wordt geïnformeerd over het overlijden. Net zoals er aangifte wordt gedaan van een geboorte, bij de burgerlijke stand, dient dat ook bij een sterfgeval te gebeuren. De gemeente geeft een akte van overlijden af die nodig is om meerdere formele zaken te kunnen afhandelen. Eveneens geeft de gemeente schriftelijke toestemming voor de begrafenis of crematie. Deze aangifte van overlijden verzorgen wij voor u maar desgewenst kunt u dit zelf doen.

4. De dag van begraven of cremeren
De dag waarop de uitvaart kan plaatsvinden wordt bepaald door een wettelijke termijn nl. niet binnen 36 uur en uiterlijk 6 werkdagen na de dag van overlijden (dus zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen tellen niet mee). Wil men de uitvaart laten plaatsvinden binnen 36 uur dan moet “vervroeging” (via justitie) worden aangevraagd en wil men de uitvaart laten plaatsvinden na de 6 werkdagen van overlijden dan moet (via de gemeente) “uitstel” worden aangevraagd.