Na een zelfdoding

Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van mijn/onze …..

Het was helaas zijn eigen wens.

Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze…..

Hij verkoos zijn eigen weg te gaan ….

In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze…..

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…..

……. (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossong heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt.