Algemene informatie begraven

In Rotterdam en omstreken zijn meerdere begraafplaatsen. Allen met eigen bepalingen, tarieven en mogelijkheden. Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen en die in bezit van een kerkgenootschap of particulier. Hier vindt u de meest bekende en gebruikelijke begraafplaatsen uit de regio met enige beknopte informatie. De vermelde tarieven zijn indicatief. Voor gespecifeerde informatie kunt u contact met ons opnemen of met de betreffende beheerder.

Tijdens de uitvaartbespreking wordt ook besproken in wat voor soort graf de overledene begraven gaat worden. U kunt hierbij kiezen uit een algemeen graf, een huurgraf of een koopgraf. 

 

Algemeen graf

Een algemeen graf is een grafruimte waarin meerdere overledenen worden begraven. Wie dat zijn, bepaalt uitsluitend de beheerder van de begraafplaats. De overledenen zijn dan ook vrijwel nooit familie van elkaar. De graftermijn van deze graven is, na het verlopen hiervan, niet te verlengen. Ook het plaatsen van een gedenksteen op een algemeen graf is vrijwel altijd gebonden aan vaste maten. 

Eigen graf/huurgraf

Een huurgraf (ook wel eigen graf genoemd) is een grafruimte waarop een uitsluitend recht geldt. Deze graven kunnen uitgegeven worden voor het begraven van één of meerdere overledenen. De rechthebbende op dit graf bepaalt dan ook wie daarin begraven wordt. Veelal worden deze graven gehuurd voor personen die bij elkaar begraven willen worden. Men spreekt dan ook wel over een “familiegraf”. De graftermijn van deze graven is, na het verlopen hiervan, in de meeste gevallen steeds met vijf of tien jaar te verlengen.


Gedenksteen

Het plaatsen van een gedenksteen op een particulier graf geeft u meer vrijheid wat betreft de maten van de gedenksteen, zij het dat de begraafplaatsen wel minimale en maximale afmetingen voorschrijven. 


Koopgraf voor onbepaalde tijd

Een koopgraf is een grafruimte die voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Men spreekt hier ook wel over een bijzonder graf. Het graf wordt eigendom van de koper en zijn/haar erfgenamen. Dit soort graven wordt echter nog maar op een beperkt aantal begraafplaatsen in Nederland uitgegeven.