Voorbespreking

Wanneer u behoefte heeft om uw eigen uitvaart vooraf te regelen is een voorbespreking mogelijk. Uw wensen worden in een persoonlijk gesprek met u besproken en vastgelegd. Een kopie hiervan wordt bewaard in een speciaal register en er is altijd de mogelijkheid voor tussentijdse aanpassingen, mocht dit nodig zijn.

Het kan voor u en uw nabestaanden een geruststelling zijn te weten dat alles na uw overlijden zal verlopen op de manier zoals u dit wenst. Daarnaast krijgt u aan de hand van de wensen een overzicht van de totale kosten zodat u ook financieel weet waar u aan toe bent.

Neem gerust contact op voor een voorbespreking, U zult merken dat dit een hele opluchting is wanneer ook uw eigen uitvaart is vastgelegd.