Administratie

Het regelen van een uitvaart is voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. Toch is het verstandig om uw persoonlijke wensen vast te leggen en daarnaast te zorgen voor een goed geordende administratie. Voor nabestaanden is het immers al moeilijk genoeg om afscheid te nemen van een dierbare. Door uw administratie goed te ordenen, kunt u voor de nabestaanden veel vergemakkelijken.
Zorg dat alle, voor uw uitvaart belangrijke, documenten in één map zijn opgeborgen:
  • Een adressenlijst waarop alle namen en adressen staan van de personen en instanties die een bericht van overlijden moeten ontvangen.
  • Een overzicht van uw (uitvaart-)verzekeringen, pensioenoverzicht, bankrekeningen, abonnementen etc.
  • Een overzicht van uw personalia, zoals volledige namen, geboortedatum, BSN (sofinummer)
  • Uw wilsbeschikking.
  • Het testament, indien aanwezig.
  • Het trouwboekje, indien aanwezig.

Daarnaast verdient het de aanbeveling uw bankrekeningen op en/en of en/of te zetten wat ervoor  kan zorgen dat de achterblijvende partner of één van de kinderen toegang blijft houden tot de rekening.