Religieus

Het is mistig
Dat doet God zo listig
Dat je de wereld vol verdriet
Voor eventjes niet ziet.
-o-
De Heer heeft gegeven
liefde in het leven
moed in het lijden,
troost bij het scheiden.
-o-
O God, ons loflied rijze omhoog,
Uw licht omstraalt de hemelboog.
Zo love de aard Uw heerlijkheid
Van nu aan tot in eeuwigheid.
-o-
Mij is de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd.
Mij groet het altemale
Dat God geschapen heeft.
Guido Gezelle
-o-
Je bent niet dood maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen
en ik geloof: “God heeft Zich niet vergist…..”
-o-
De levensbaan is afgelopen,
de grens bereikt met laatste kracht,
de hemel gaat nu voor hem/haar open,
hij/zij is voor eeuwig thuisgebracht.
-o-
Al kunnen herinneringen niet verdwijnen
Je hebt zolang bij ons leven gehoord.
Toch zal Gods licht in de toekomst schijnen,
De dood heeft niet het laatste woord.
-o-
Uit Gods hand
ontving ik mijn leven,
onder Gods hand
leef ik mijn leven,
in Gods hand
geef ik mijn leven terug.
-o-
Boven akkers, stad en land
mag je God nu loven.
Kleine vogels in Gods hand,
vlieg omhoog, naar boven.
Vlieg omhoog en vlieg voorgoed,
vlieg de vrijheid tegemoet!.
-o-
Laat mij nu gaan
Ik heb genoeg geleden en doorstaan.
Het lopen, praten, mijn toekomstdromen
Zijn stuk voor stuk aan mij ontnomen.
Laat mij nu gaan in deze lange donker nacht
Naar het licht waar Hij in liefde op mij wacht.
-o-
Heer,
het is nacht, het is donker, het is stil,
en ik ben alleen
maar als ik zacht met u praat
is het donker anders donker
de stilte is anders stil
de nacht is anders nacht
en ik ben anders alleen
Toon Hermans
-o-
Laat mij slapend op U wachten
Ja dan slaap ik zo gerust
Geef mij heilige gedachten
en wees in de slaap mijn lust.
‘t Lichaam slaapt maar ‘t harte waakt
daar het zich in U vermaakt.
Laat mij stil bij Jezus wezen
want dan heb ik niets te vrezen.
-o-
Thuis
Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijk Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan,
maar naar huis gegaan.
-o-
Wees maar niet bang wanneer de nacht zal komen.
Juist als het donder is, ben ik je zeer nabij.
Ik wil Mijn liefde over je doen stromen.
Mijn moede kind, vertrouw je toe aan Mij.
Geef Mij je hand.
Durf je zo te vragen met Mij te gaan.
Ik zal je Helper zijn.
-o-
Heer, bidden lukt niet altijd
hoe goed ik het ook bedoel.
Maar als het lukt,
dan sluit de cirkel
en voel ik diep van binnen
de heelheid die er is
tussen U en mij.
-o-
Je wereld werd steeds kleiner
de deur ging langzaam dicht.
Iedere dag toch verder
jouw reis naar het eeuwige licht.
Zoveel vragen zonder antwoord
wat ging er in je om?
Niemand kan het nog vertellen
alleen God die weet waarom.
-o- 
Ook dan

Ook als het koud is in je hart en je geen warmte uit kunt stralen;
ook als je denken je verwart en je moet gaan door diepe dalen;
ook als je niets dan zorgen ziet en je alléén moet door de dagen
ook als je eenzaam je verdriet en onbegrepen pijn moet verdragen;
ook als je zelfs geen woorden vindt voor je ontmoedigde gedachten;
ook dàn zoekt God Zijn moede kind dat klein en stil op Hem blijft wachten;
en wie zichzelf zo machteloos zo moe voelt en zo vol zorgen,
die troost Hij zo een moeder troost, die houdt Hij in zijn hart geborgen.
-o-
Vanwaar zijn toch die stemmen,
die dwalen door mijn hoofd.
Mijn hart zo nauw omklemmen
verward en nooit geloofd?

Van waar zijn toch die stemmen?
Hoe kan ik ze ontvluchten?
Zij breken veel in mij
en dragen wrange vruchten,
die drijven tot razernij.
Hoe kan ik ze ontvluchten?

God, zucht mijn laatste rede
Uw almacht is zo groot,
geef mij toch uw vrede
en stilte voorbij de kilte van de dood.
God, zucht mijn laatste rede
Toon van Heereveld
-o-
Onze namen,
ze staan gegroefd
in de palmen
van Uw Handen.

Onze namen,
hier maar tijdelijk
maar boven
voor altijd.

Onuitwisbaar gegroefd
in dezelfde handen
die mij hebben gedragen
toen ik het op aarde
moeilijk had.

U riep mijn naam
op het einde
van mijn bestaan.

Die handen hebben mij
toen naar U toegedragen
ik zag toen in Uw Hand
mijn naam.